Äänelle uutta painoa!

Hyvinvointi, elinvoimaisuus ja kestävä kehitys ovat tärkeitä teemoja yhteiskunnassamme. Lähestyn näitä aiheita usein peruspalveluiden, yrittäjyyden ja talouden näkökulmista. Tarkastelun tasot löytyvät niin yksilön, lähiyhteisön kuin maakuntamme mittakaavoista, mutta yhtälailla olen kiinnostunut kotimaamme kehittymisestä osana kansainvälistä yhteistyötä.

Esittelystä löydät perustietoja minusta. Kirjoitukseni avaavat näkökulmia, joihin kiinnitän tässä ajassa huomiota. Olen kiinnostunut kuulemaan aiheista, joista Sinä haluaisit avata keskustelua. Olehan yhteydessä!