Aluevaalit

Aluevaalien jyvät ja äänekkäät akanat

Tammikuun 23. päivä 2022 valitaan ensimmäiset valtuutetut 1.1.2023 aloittaville hyvinvointialueille. Aluevaltuutettujen tehtävät alkavat maaliskuussa 2022. Tulevina tehtävinä on päättää mm. sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelutasosta, strategiasta, taloudesta ja kehittämisestä.

Hyvinvointialueuudistuksen taustalla on kuntien heikentynyt kantokyky kasvaneiden sote-velvoitteiden edessä. Kuntien tulot ovat pienentyneet ja valtionosuudet ovat riittämättömiä. Kuitenkin esimerkiksi perhe- ja sosiaalipalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, vammais- ja vanhuspalvelut sekä erikoissairaanhoito eri aloineen tulee järjestää yhdenvertaisesti, laadukkaasti ja resurssiviisaasti.

Uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Etelä-Savossa tämä tarkoittaa Essoten, Sosterin, Vaalijalan kuntayhtymän, Etelä-Savon pelastuslaitoksen ja yksittäisten kuntakohtaisten palveluratkaisuiden asettumista samaan organisaatioon. Kyseessä on mittava osaamista kysyvä ja vaativa järjestely jo pelkästään henkilöstöpolitiikkaa ja johtamisjärjestelmää koskevien ratkaisuiden osalta.

Realiteeteissa kiinni olevaa kansalaista on saattanut yllättää äänekkäissä piireissä ilmennyt penseys uudistuksia kohtaan. Kun uudistukselle ei ole muuta annettavaa, niin populistien olkinukke on saanut muodokseen sote-johtajien uudet hillotolpat. Tässä yhteydessä hillotolppien veistely näyttäytyy sote-sektorin väheksymisenä ja kansalaisten aliarvioimisena. On yleinen näkemys, että jarruttelu sote-uudistuksen kanssa on piinaavasti hidastanut hallinnon tehostamista ja kehittämistä. Tämä on taas osaltaan heijastunut palvelutasolla resursseihin, kattavuuteen ja järjestämistapojen ketteryyteen.

Toivon, että populismi jää tässä hankkeessa rakentavan keskustelun jalkoihin. Sote-sektorin uudistustyötä on viety eteenpäin pitkäjänteisesti ajatellen yhteiskuntamme kaikkien jäsenten hyvinvointia ja tulevaisuutta. Asuinpaikasta riippumatta. Onnistunut alueuudistus edellyttää perehtymistä uudistuksen taustoihin ja tavoitteisiin. Se edellyttää myös sitoutumista kestäviin arvoihin.